Kontakto

Na kontaktoni në: 5gazetaret@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/5Gazetar%C3%ABt-322441031868730/

Iinstagram: https://www.instagram.com/5gazetaret/

__________________________________________________________

Të nderuar lexues. Nëse dëshironi të bashkëpunoni me 5gazetarët.com , për tu reklamuar tek ne Ju lutemi na kontaktoni në emailin tonë zyrtar 5gazetaret@gmail.com, ose na shkruani në:

Facebook: https://www.facebook.com/5Gazetar

Iinstagram: https://www.instagram.com/5gazetaret/

Po ashtu Ju mund të na kontaktoni në adresat e lartëpërmendura edhe nëse keni ndonjë vërejtje, nëse dëshironi të na jepni sygjerimet tuaja ose të na njoftoni për ndonjë ngjarje, të paraqitni ndonjë shqetsim, diskriminim dhe aktivitete të tjera.

Me respekt, stafi i www.5gazetarët.com


Dergoni Fotografi, Video, Audio, PDF file, TXT file